پرسش های متداول


 راهنمای استفاده از سایت سیبوفن:

مجموعه سیبوفن برای آموزش نحوه درخواست خدمات فلو چارت هایی را تهیه کرده است که در زیر می توانید دانلود کنید:

راهنمای درخواست خدمات از طریق اپلیکیشن سیبوفن

راهنمای ارسال درخواست همکاری با سیبوفن

 

پرسش و پاسخ:

 

سوال: آیا می توانم آزمایش خود را درخواست و نمونه را در منزل بدهم؟

پاسخ: شما می توانید آزمایش خود را درخواست نموده و نمونه گیر آزمایشگاه منتخب به منزل یا محل کار شما مراجعه نموده و نمونه شما را دریافت کند. در تمامی مراحل می توانید از پشتیبانی سیبوفن استفاده نمایید.

 

سوال: آیا می توانم پزشک معالج را در منزل خود برای ویزیت داشته باشم؟

پاسخ: این سرویس در حال انجام است و به زودی می توان از این سرویس استفاده نمود.

 

آیا می توانم داروهای خود را در منزل تحویل بگیرم؟

پاسخ: این سرویس در حال انجام است و به زودی می توان از این سرویس استفاده نمود.

 

آیا می توانم از خدمات پرستاری در منزل استفاده کنم؟

پاسخ: این سرویس در حال انجام است و به زودی می توان از این سرویس استفاده نمود.